VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Thanh Hóa do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước nắm giữ

09:00 06/12/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KCN THANH HÓA

 DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ

Ngày 06/12/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Thanh Hóa như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng KCN Thanh Hóa

Địa chỉ: Lô B, khu công nghiệp Lê Môn, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị và khu công nghiệp

Vốn điều lệ: 25.014.890.000 đồng

Loại hình đấu giá: Đấu giá trọn lô
Số lượng CP đấu giá:1.143.633 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:45.300 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ  ngày 06/12/2019 đến 16h00 ngày 27/12/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 09h30 ngày 03/01/2020
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:   10h00 ngày 03/01/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần6,143,40
– Hệ số thanh toán nhanhLần6,143,39
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần0,750,75
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần3,052,97
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%2,853,78
– Hệ số Lợi nhuạn sau thuế/VCSH%4,66,57
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%1,131,66
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%0,754,76
– Lợi nhuận sau thuế/Vốn cổ phần%4,817,16
– Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần%2,945,66

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106