VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng khu Công nghiệp Đồng Văn III Tỉnh Hà Nam

09:00 30/11/2018

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG VĂN III TỈNH HÀ NAM  DO ỦY BAN TỈNH HÀ NAM NẮM GIỮ

Ngày 30/11/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn I, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp; Cung cấp dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp …

Vốn điều lệ: 103.000.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:5.253.000 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:25.500 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h00 ngày 30/11/2018 đến 15h30 ngày 20/12/2018
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 25/12/2018
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 8h30 ngày 27/12/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần0,470,12
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,470,12
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%97,3874,63
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%3712,59294,19
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần 3.799,44
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần 0,19
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%3,6012,26
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%21,497,50
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%0,561,90
– Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần%4,5115,07
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106