VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex do Tổng Công ty Sông Đà nắm giữ

09:00 24/02/2020

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

 DO TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ NẮM GIỮ

Ngày 24/02/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng Công ty Sông Đà

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex

Địa chỉ: Tầng 19, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện; Sản xuất và kinh doanh điện năng; tư vấn xây lắp các công trình điện

Vốn điều lệ: 569.999.930.000 đồng

Loại hình đấu giá: Đấu giá
Số lượng CP đấu giá:3.932.400 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:55.100 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ  8h00 ngày 25/02/2020 đến 15h30 ngày 17/03/2020
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất  16 giờ 00 phút ngày 23/03/2020
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:   09h00 ngày 25/03/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần0,310,57
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,280,53
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%46,9336,09
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%88,4256,46
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%31,7740,74
– Hệ số Lợi nhuạn sau thuế/VCSH%22,5233,47
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%11,1719,62
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%33,6443,22
– Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)Đồng/cp2.9803.846

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106