VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

09:00 26/11/2018

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIÊN THÔNG  

DO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG NẮM GIỮ

Ngày 26/11/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

Địa chỉ: Số 4A-4B-4C Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng, lắp đặt các công trình viễn thông, điện tử, tin học …

Vốn điều lệ: 48.000.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:1.575.000 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:35.855 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/11/2018 đến 15h30 ngày 14/12/2018
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 19/12/2018
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 08h30 ngày 21/12/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,551,29
– Hệ số thanh toán nhanhLần1,271,10
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%48,9863,51
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%96,01174,03
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần3,446,3
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần0,540,78
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%4,701,52
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%5,043,16
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%2,581,35
– Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần%2,921,16
– Thu nhập trên cổ phiếu (EPS)Đồng/cp880637
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106