VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sở hữu

09:00 06/03/2020

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 DO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM SỞ HỮU

Ngày 06/03/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số 57 – 59 Thùy Vân, phương 2, Tp. Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu phân bón, giấy in; Dịch vụ khách sạn …

Vốn điều lệ: 230.000.000.000 đồng

Loại hình đấu giá: Đấu giá
Số lượng CP đấu giá:5.290.000 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:14.276 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ  8h30 ngày 09/03/2020 đến 15h00 ngày 24/03/2020
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất  16 giờ 00 phút ngày 27/03/2020
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:   08h30, ngày 31/03/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,281,28
– Hệ số thanh toán nhanhLần1,281,28
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần0,650,65
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần1,841,89
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%-8,61-4,46
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH%-0,61-1,82
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%-0,22-0,35
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%-5,48-5,45

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106