VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 do Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam nắm giữ

09:00 15/02/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 DO TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM NẮM GIỮ   

Ngày 15/02/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Lilama 69-1 như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Lilama 69-1

Địa chỉ: Số 17 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Ngành nghề kinh doanh: Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp; Lắp đặt hệ thống điện …

Vốn điều lệ: 75.762.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:1.136.430 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:31.800 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h00 ngày 01/02/2019 đến 15h30 ngày 01/03/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/03/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: 10h00 ngày 08/03/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,031,05
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,500,48
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần0,800,81
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần4,124,18
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần2,211,83
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần0,970,87
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%0,680,93
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%3,374,20
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%0,660,81
– Hệ số lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần%1,440,96
– Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)Đồng668861

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106