VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ Phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh do UBND Hà Tĩnh nắm giữ

08:00 18/01/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH 

DO ỦY BAN NHÂN DÂN HÀ TĨNH NẮM GIỮ   

Ngày 18/01/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban nhân dân Hà Tĩnh

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 161 đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ công ích; Hoạt động xây lắp, sản xuất và kinh doanh các mặt hàng, thiết bị dịch vụ về môi trường, điện, cây xanh, …

Hình thức đấu giá: Đấu giá theo lô, nhà đầu tư phải đặt mua cả lô cổ phần chào bán

Vốn điều lệ: 164.383.820.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:4.858.600 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:10.642 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h00 ngày 18/01/2019 đến 15h30 ngày 15/02/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/02/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 08h30 ngày 22/02/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần3,322.92
– Hệ số thanh toán nhanhLần3,242,81
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần0,210,23
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần0,270,30
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần  
– Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quânLần  
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%3,733,64
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%1,962,02
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%1,521,58
– Hệ số lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần%5,844,31
– LNST trên cổ phầnĐồng206,98222,73

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch chi tiết tại: http://ascs.com.vn/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106