VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

09:15 19/04/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Ngày 19/04/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức phát hành cổ phần: ông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Địa chỉ: Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư, khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất; Đầu tư, quản lý hệ thộng thoát nước; …

Vốn điều lệ: 812.000.003.750 đồng

Số lượng CP phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư:5.000.000 cổ phần
Số lượng CP đấu giá:9.500.000 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:27.500 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặt cọc:
–    Thời gian: Từ 08h00 ngày 19/4/2019 đến 16h00 ngày 10/05/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Trước 15h00 ngày 16/05/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: 09h00 ngày 20/05/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần0,510,56
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,510,55
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần0,640,38
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần1,780,61
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần29,45103,18
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần0,110,16
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%38,5266,3
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%13,2217,1
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%4,3210,6
– Hệ số lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần%38,2568,6

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại:http://ascs.com.vn/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106