VN-INDEX 1.236,49 +8,12/+0,66%  | 
HNX-INDEX 316,75 +1,31/+0,42%  | 
UPCOM-INDEX 95,23 -0,66/-0,69%  | 
VN30 1.286,09 +6,54/+0,51%

Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Thiết bị điện miền Bắc do Tổng công ty Điện lực miền Bắc nắm giữ

08:00 26/11/2018

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC  

DO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NẮM GIỮ

Ngày 26/11/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu: Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, lắp ráp, kinh doanh bảng điện cao áp, trung áp, hạ áp, …

Vốn điều lệ: 88.485.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:2.323.616 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:11.780 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/11/2018 đến 16h00 ngày 14/12/2018
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16h ngày 19/12/2018
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 15h00 ngày 19/12/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần3,091,85
– Hệ số thanh toán nhanhLần2,611,62
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%21,4937,35
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%27,3759,62
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%7,624,03
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%3,959,13
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%3,015,10
– Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần%4,905,06
– Thu nhập trên cổ phiếu (EPS)Đồng/cp506917
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106