VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo: bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần xuất nhập khẩu hóa chất Miền Nam

09:00 23/02/2020

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT MIỀN NAM

Ngày 23/03/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam như sau:

Thông tin đấu giá:

 • Tên tổ chức thực sở hữu: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam
 • Địa chỉ: Số 72 Phạn Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất pin ….
 • Vốn điều lệ: 9.418.700.000 đồng
 • Loại hình đấu giá: Đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 461.516 cổ phần
 • Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 253.300 đồng/cổ phần
 • Thời gian và địa điểm đặc cọc:

          +Thời gian: Từ  23/03/2020 đến 16h00 ngày 01/04/2020

+Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá

          +Thời gian: Chậm nhất  15h00 ngày 08/04/2020

+Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

 • Thời gian và địa điểm đấu giá:    09h00 ngày 10/04/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20182019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,121,07
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,840,60
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%81,6487,14
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%444,71677,56
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%0,250,05
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH%7,721,24
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%1,360,19
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%0,340,01
– Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)VNĐ/CP1.724279

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106