VN-INDEX 1.235,15 +6,78/+0,55%  | 
HNX-INDEX 313,29 -2,15/-0,68%  | 
UPCOM-INDEX 95,08 -0,81/-0,84%  | 
VN30 1.280,89 +1,34/+0,10%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty CP Cao Su Đà Nẵng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

16:52 28/05/2021

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG DO TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM NẮM GIỮ

Ngày 16/05/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Địa chỉ: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su; Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm cao su và vật tư; …

Vốn điều lệ: 1.187.926.050.000 đồng (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 59.999.358 cp, tương đương 50,51% VĐL)

Số lượng CP đấu giá:17.234.000 cổ phần (14,51% VĐL)
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:25.170 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–   Thời gian: Từ 08h00 ngày 16/05/2019 đến 16h00 ngày 27/05/2019
–   Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–   Thời gian: Trước 15h00 ngày 31/05/2019
–   Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: 09h00 ngày 04/06/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,271,17
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,580,38
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%45,3646,16
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%83,0285,73
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần4,704,33
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần1,311,26
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%4,533,97
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%10,879,24
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%5,945,01
– Hệ số lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần%5,654,99

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106