VN-INDEX 1.234,13 +5,76/+0,47%  | 
HNX-INDEX 315,63 +0,19/+0,06%  | 
UPCOM-INDEX 95,38 -0,51/-0,53%  | 
VN30 1.281,01 +1,46/+0,11%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng

09:00 25/02/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG  

Ngày 25/02/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh VLXD; Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản; Hoạt động xuất, nhập khẩu.

Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:1.500.000 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:30.000 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 08h00 ngày 25/02/2019 đến 16h00 ngày 18/03/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Trước 15h00 ngày 22/03/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: 09h00 ngày 26/03/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần2,331,61
– Hệ số thanh toán nhanhLần1,951,35
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần0,240,34
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần0,320,51
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần10,0815,99
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần1,501,81
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%15,588,96
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%29,8423,09
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%23,3516,20
– Hệ số lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần%19,4911,19
– Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)Đồng5.5075.449

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại:http://ascs.com.vn/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106