VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk

09:00 04/01/2019

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK   

Ngày 04/01/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk như sau: 
Thông tin đấu giá:
•    Tên tổ chức phát hành cổ phần:  Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk
•    Địa chỉ: Số 339 Tôn Đức Thắng, Phường Tân An, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
•    Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước
•    Vốn điều lệ:  315.200.000.000 đồng 
Trong đó:
–    Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 11.347.200 cổ phần, 36% VĐL
–    Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần
–    Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 1.774.600 cổ phần, 5,63% VĐL
–    Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 50.000 cổ phần, 0,16% VĐL 
–    Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 18.348.200 cổ phần, 58,21% VĐL
•    Số lượng CP đấu giá:    18.348.200 cổ phần
•    Loại cổ phần chào bán:    Cổ phần phổ thông
•    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
•    Giá khởi điểm: 14.300 đồng/cổ phần
•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h00 ngày 07/01/2019 đến 16h00 ngày 23/01/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 15h00 ngày 29/01/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 15h00 ngày 31/01/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần2,532,41
– Hệ số thanh toán nhanhLần2,071,95
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%  
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%  
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay các khoản phải thuLần2,492,07
– Vòng quay các khoản phải trảLần2,412,50
– Vòng quay hàng tồn khoLần5,445,33
– Vòng quay tổng tài sảnLần0,310,33
– Vòng quay vốn lưu độngLần2,152,00
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%3,433,13
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%1,211,18
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%1,081,04
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106