VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu do UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nắm giữ

09:00 18/02/2020

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CTCP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

 DO UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NẮM GIỮ

Ngày 18/02/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào bán cổ phần của CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Địa chỉ: 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ vệ sinh; Quản lý nghĩa trang, dịch vụ mai táng; Quản lý, vận hàng, duy tu sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng, …

Vốn điều lệ: 54.000.000.000 đồng

Loại hình đấu giá: Đấu giá
Số lượng CP đấu giá:1.566.000 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:35.100 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặt cọc:
–    Thời gian: Từ 08h00 ngày 18/02/2020 đến 16h00 ngày 28/02/2020
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất  15h00 ngày 05/03/2020
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: 09h00, ngày 09/03/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần4,263,59
– Hệ số thanh toán nhanhLần4,103,48
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần16,0119,20
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần19,0623,76
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%18,3514,05
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%16,5712,81
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%22,8522,47
– Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)Đồng/cp3.8372.996

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106