VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần CTCP Lilama 69-2 do Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam nắm giữ

16:00 05/11/2018

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CTCP LILAMA 69-2 DO TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM NẮM GIỮ

Ngày 05/11/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu: Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phẩn LILAMA 69-2

Địa chỉ: Số 26 Tản Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Ngành nghề kinh doanh: Lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp

Vốn điều lệ: 82.982.430.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:3.730.515 cổ phần
Số lượng Cp người nước ngoài được phép mua3.730.515 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:13.900 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h30 ngày 05/11/2018 đến 15h30 ngày 26/11/2018
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16h ngày 29/11/2018
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 15h30 ngày 03/12/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,061,06
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,710,66
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%81,1881,61
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%431,23443,83
2. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/Hàng tồn kho bình quân)Vòng2,602,54
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần0,690,80
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%1,210,19
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%4,130,82
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%0,830,15
– Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần%0,27-0,24
– Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần%673100
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106