VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần của CTCP Du lịch thương mại Nông nghiệp Việt Nam do Ngân hàng NN&PT NT Việt Nam nắm giữ

16:20 05/11/2018

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CTCP DU LỊCH THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

DO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM NẮM GIỮ

Ngày 05/11/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty cổ phần du lịch thương mại Nông nghiệp Việt Nam như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Du lịch thương mại nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: 57 – 59 Thùy Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Du lịch lữ hành trong nước và quốc tế; kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa

Vốn điều lệ: 230.000.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:5.290.000 cổ phần
Số lượng Cp người nước ngoài được phép mua5.290.000 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:17.100 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h30 ngày 05/11/2018 đến 15h30 ngày 23/11/2018
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16h ngày 28/11/2018
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 08h30 ngày 30/11/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106