VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng công ty TNHH MTV Cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp

08:00 18/01/2017

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP


Căn cứ Quyết định số 1546/QĐ-UBND-HC ngày 30/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty TNHH một thành viên Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp thành công ty cổ phần. 

1. Tên tổ chức bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG  ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP   
Địa chỉ: Số 1, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp   Điện thoại: (06) 73853332  

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt; Xây dựng, khai thác, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn; Tư vấn xây dựng, Tư vấn giám sát, khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn; thiết kế các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp, hạ tầng, kỹ thuật; Lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án; Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước; Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư, sản phẩm chuyên ngành cấp thoát nước, dịch vụ đô thị; Sản xuất và kinh doanh nước uống đóng chai và đóng bình….  

3. Vốn điều lệ: 355.575.500.000 đồng (Ba trăm năm mươi lăm tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng), tương ứng số lượng 35.557.550 cổ phần. 
Trong đó: 
– Cố phần Nhà nước nắm giữ: 22.756.832 cổ phần (tỷ lệ 64,00% VĐL) 
– Cố phần bán ưu đãi cho người lao động: 1.728.800 cổ phần (tỷ lệ 4,86% VĐL) 
– Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp:0 cổ phần (tỷ lệ 0,00% VĐL) 
– Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần (tỷ lệ 0,00% VĐL) 
– Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư trong nước: 11.071.918 (tỷ lệ 31,14% VĐL) 

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 11.071.918 cổ phần (chiếm tỷ lệ 31,14% vốn điều lệ).  

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư trong nước đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp do Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.  

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM.  

7. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC  

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.  
– Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông  
– Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần.  
– Mệnh giá: 10.000 đồng     
– Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 11.071.918 cổ phần.  
– Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là: 11.071.918 cổ phần.  

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h30 ngày 20/01/2017 đến 16h00 ngày 14/02/2017 tại các Đại lý đấu giá. 

10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 20/02/2017 tại các Đại lý đấu giá.  

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 22/02/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.  

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/02/2017 đến ngày 04/03/2017 tại các Đại lý đấu giá.  

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 23/02/2017 đến ngày 01/03/2017 tại các Đại lý đấu giá.   

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của  Công ty CP Chứng khoán ASC (www.asias.com.vn); Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (www.dowasen.com), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (www.hsx.vn) và các Đại lý đấu giá. 

Link download file đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=215053b2-065b-48f0-a918-366bcb872f98&rid=1253820527

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106