VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần lần đầu ra Công chúng của Ban Quản Lý Nhà máy nước Thị trấn Yên Thành

09:00 05/03/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA BAN QUẢN LÝ NHÀ MÁY NƯỚC THỊ TRẤN YÊN THÀNH   

Ngày 05/03/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Ban quản lý Nhà máy nước Thị trấn Yên Thành như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ban quản lý nhà máy nước thị trấn Yên Thành

Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch

Vốn điều lệ: 29.844.920.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:2.928.292 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:10.000 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ ngày 05/03/2019 đến 15h30 ngày 25/03/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Trước 16 giờ 00 phút ngày 28/03/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 01/04/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106