VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của công ty mẹ – Tổng công ty Phát điện 3

07:00 17/01/2018

Kính gửi Quý Khách hàng,

ASC thông báo về việc đấu giá CP của Công ty mẹ – Tổng công ty Phát điện 3

1.  Thông tin doanh nghiệp
•    Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Phát điện 3
•    Địa chỉ:   Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.
•    Ngành nghề kinh doanh:  Sản xuất và kinh doanh điện năng; Sản xuất và kinh doanh cơ khí điện lực; Sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, nâng cấp, cải tạo thiết bị điện, công trình điện;….
•    Vốn điều lệ: 20.809.000.000.000 đồng
•    Số lượng CP đấu giá: 267.051.900 cổ phần
•    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
•    Bước giá: 100 đồng
•    Bước khối: 100 cổ phần
•    Giá khởi điểm: 24.600 đồng/cổ phần
•    Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Phát điện 3 được Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM ban hành.

2. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá

Các chỉ tiêuNăm 2015Năm 201630/09/2017
Vốn nhà nước theo sổ sách kế toán (tỷ đồng)10.74310.79110.791
Vốn nhà nước theo sổ sách kế toán theo công bố GTDN (tỷ đồng)26.108  
Tỷ suất LNST/ Vốn nhà nước (%)0,971,372,97
Hệ số khả năng thanh toán hiện thời (lần)1,181,663,03
Hệ số nợ phải trả trên Vốn CSH (lần)10,0810,247,15

(Chỉ số tài chính theo Công bố thông tin)

3. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 Thời gianNgàyĐịa điểm
Đăng ký và nộp tiền08h00 – 16h0016/01/2018 01/02/2018Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Nộp Phiếu tham dự đấu giáTrước 15h0007/02/2018
Đấu giá09h0009/02/2018Sở GDCK TP.HCM
Nộp tiền mua cổ phần 10/02/2018 21/02/2018Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký


Nguồn: https://www.dag.vn/AuctionNews/2018/1/16/480702.aspx

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106