VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần theo lô Công ty CP Du lịch Mêkông – Mỹ Tho do Công ty TNHH MTV Xổ sổ kiến thiết Tiền Giang & Quỹ phát triển Tiền Giang nắm giữ

09:00 23/02/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THEO LÔ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH MÊKÔNG-MỸ THO

DO CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TIỀN GIANG & QUỸ PHÁT TRIỂN TIỀN GIANG NẮM GIỮ   

Ngày 04/03/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào bán cổ phần theo lô của Công ty Cổ phần Du lịch MêKông-Mỹ Tho như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang & Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Tiền Giang

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Du lịch MêKông-Mỹ Tho

Địa chỉ: Số 01A, Tết Mậu Thân, phường 4, thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Hoạt động vui chơi giải trí khác.

Vốn điều lệ: 338.305.000.000 đồng

Số lượng lô bán đấu giá:01
Số lượng CP của một lô:33.830.500 cổ phần
Giá khởi điểm:350.970.165.000 đồng/ lô cổ phần

•    Thời gian và địa điểm nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:
–    Thời gian: Từ ngày 26/02/2019 đến ngày 06/03/2019
–    Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang, địa chỉ: Số 5 Thủ Khoa Huân, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang;
•    Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: 
–    Thời gian: Ngày 13/03/2019
•    Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm lô cổ phần
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Trước 9h00 ngày 25/03/2019
–    Địa điểm: Sở GDCK TPHCM
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: 9h30 ngày 12/03/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,662,42
– Hệ số thanh toán nhanhLần1,612,37
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%1,561,47
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%1,591,49
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%-11,3017,52
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%-0,451,11
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%-0,441,10
– Hệ số lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần%-11,5217,44
– Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)Đồng-44110

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch chi tiết tại: http://ascs.com.vn/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106