VN-INDEX 1.237,27 +8,90/+0,72%  | 
HNX-INDEX 313,09 -2,35/-0,74%  | 
UPCOM-INDEX 95,15 -0,74/-0,77%  | 
VN30 1.282,96 +3,41/+0,27%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Tổng công ty Cổ phần Xây Dựng Công trình Giao Thông 5 – CTCP do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước nắm giữ

09:00 28/02/2020

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5 – CTCP

 DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ

Ngày 28/02/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 – CTCP (CIENCO5) như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 – CTCP (CIENCO5)

Địa chỉ: Số 77 đường Nguyễn Du, phường Thạnh Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình đường bộ

Vốn điều lệ: 439.000.000.000 đồng

Loại hình đấu giá: Đấu giá
Số lượng CP đấu giá:17.560.000 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:19.300 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm lô cổ phần338.908.000.000 đồng/lô

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
    Thời gian: Từ  8h00 ngày 02/03/2020 đến 16h00 ngày 17/03/2020
    Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
    Thời gian: Chậm nhất  16 giờ 00 phút ngày 20/03/2020
    Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:   10h00 ngày 20/03/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,021,14
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,981,10
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần0,800,79
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần3,923,81
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%0,190,11
– Hệ số Lợi nhuạn sau thuế/VCSH%0,200,07
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%0,040,01
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%0,161,63
– Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)Đồng/cp9,26,99

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106