VN-INDEX 1.398,51 +3,18/+0,23%  | 
HNX-INDEX 390,05 +3,05/+0,79%  | 
UPCOM-INDEX 99,76 +0,16/+0,16%  | 
VN30 1.511,38 +4,19/+0,28%

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

00:00 30/10/2020

Ngày 30/10/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc bán cổ phiếu ra công chúng Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức phát hành cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT (Mã chứng khoán: IJC)

Địa chỉ: Số 230 Đại Lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản

Vốn điều lệ: 1.370.973.230.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:80.000.000 cổ phần
Số lượng CP nhà đầu tư nước ngoài được phép mua80.000.000 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:12.500 đồng/cổ phần
  • Thời gian và địa điểm đặc cọc:

+Thời gian: Từ02/11/2020 đến 16h00 ngày 10/12/2020

+Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

  • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá

+Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 10 tháng 12 năm 2020

+Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

  • Thời gian và địa điểm đấu giá: 09h00 ngày 18/12/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20182019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,151,15
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,210,20
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần0,790,76
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần3,693,12
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%18,7017,78
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH%13,4215,52
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%2,863,77
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%21,5421,48

Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106