VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo bán đấu giá CP lần hai ra công chúng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV

16:05 07/09/2018

THÔNG BÁO
Bán đấu giá CP lần hai ra công chúng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV


Ngày 07/09/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc chào bán  cổ phần của Tổng Công ty Sản xuất-Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV:   
1.    Thông tin đấu giá
–   Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV
–   Địa chỉ:   A128 Đường 3-2, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương;
–   Ngành nghề kinh:  Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh,…;
–   Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng;
–   Số lượng CP: 300.000.000 cổ phần;
Trong đó:
–   Cổ phần nhà nước nắm giữ : 150.000.000 cổ phần, chiếm 50% vốn điều lệ;
–   Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 272.600 cổ phần, chiếm 0,09% vốn điều lệ;
–   Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 87.000.000 cổ phần, chiếm 29% vốn điều lệ;
–   Cổ phần bán đấu giá công khai lần 1 ra bên ngoài: 29.800.000 cổ phần, chiếm 9,93% vốn điều lệ;
–   Cổ phần bán đấu giá công khai lần 2 ra bên ngoài: 32.927.400 cổ phần, chiếm 10,98% vốn điều lệ;
–   Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông;
–   Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
–   Giá khởi điểm: 18.0000 đồng/cổ phần
–   Bước giá: 100 đồng
–   Bước khối: 100 cổ phần
–   Thời gian và địa điểm đăng ký đặc cọc:
+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 10/09/2018 đến 16h00 ngày 27/09/2018; 
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
–   Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 15h00 ngày 03/10/2018; 
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
–   Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 9h00 ngày 05/10/2018 tại SGDCK TP.HCM;

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106