VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá lần đầu ra công chúng của công ty TNHH MTV nước giải khát cao cấp Yến Sào Diên Khánh

08:00 02/06/2016

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO DIÊN KHÁNH

Trên cơ sở thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng Khoán ASC làm đại lý đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh. ASC trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng thông tin đợt đấu giá như sau:

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO DIÊN KHÁNH

2. Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Chế biến các sản phẩm từ Yến sào)

4. Vốn điều lệ đăng ký: 230.000.000.000 đồng Trong đó:
– Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 11.730.000 cổ phần (chiếm 51,00% VĐL)
– Cổ đông là CBCNVLĐ: 1.551.500 cổ phần (chiếm 6,75% VĐL)
– Cổ phần bán cho Công đoàn Công ty: 7.500 cổ phần (chiếm 0,03% VĐL)
– Cổ phần bán cho NĐT chiến lược: 4.711.000 cổ phần (chiếm 20,48% VĐL)
– Cổ phần bán đấu giá công khai: 5.000.000 cổ phần (chiếm 21,74% VĐL)

5. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

6. Giá khởi điểm: 23.000 đồng/cổ phần

7. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 5.000.000 cổ phần

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

9. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: từ 8h00 ngày 03/06/2016 đến 16h00 ngày 21/06/2016
– Địa điểm: tại các đại lý đấu giá.

10. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Trước 15h00 ngày 27/06/2016.
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 9h00 Thứ Tư ngày 29 tháng 06 năm 2016.
– Địa điểm: Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/06/2016 đến ngày 08/07/2016.

13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/06/2016 đến ngày 06/07/2016.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC
Tầng 5a, Tòa nhà Master, 41 – 43, Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TPHCM
Điện thoại : (08) 3825 8106 Fax: (08) 3824 8655
Website: www.asias.com.vn

Link download file đấu giá: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=f2fa2aff-6fc0-4f25-9e6d-f1b03b6ae1bb&rid=1600017122

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106