VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá lần đầu ra công chúng của tổng công ty xây dựng số 1 – TNHH MTV

08:00 23/06/2016

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Căn cứ Quyết định số 1842/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ – Tổng Công ty Xây dựng Số 1, Quyết định 328/QĐ-BXD ngày 07/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng về việc thực hiện bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ – Tổng Công ty Xây dựng Số 1, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.          Tổ chức phát hành:  TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – TNHH MỘT THÀNH VIÊN.

2.          Địa chỉ: Số 111A, đường Pasteur, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh.

3.          Ngành nghề kinh doanh:  Xây dựng và thi công lắp đặt thiết bị máy móc công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, bưu điện, nền móng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến áp điện. Tư vấn xây dựng, đầu tư xây dựng, kinh doanh điện năng. Kinh doanh khai thác cảng biển. Đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà. Dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ.

4.          Vốn điều lệ đăng ký:  1.100.000.000.000 (Một ngàn một trăm tỷ đồng) tương đương 110.000.000 cổ phần.

          Trong đó:

– Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 44.000.000 cổ phần (chiếm 40,00% VĐL)

– Cổ đông là CBCNVLĐ: 2.410.900 cổ phần (chiếm 2,2% VĐL)

– Cổ phần bán cho NĐT chiến lược: 49.500.000 cổ phần (chiếm 45,00% VĐL)

– Cổ phần bán đấu giá công khai: 14.089.100 cổ phần (chiếm 12,8% VĐL)

5.          Mệnh giá:  10.000 đồng/ cổ phần

6.          Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần

7.       Số cổ phần đưa ra đấu giá:  14.089.100 cổ phần (tương ứng 12,8%vốn điều lệ).

8.      Điều kiện tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – TNHH MTV do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

9.      Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

          – Thời gian: từ 08h00 ngày 23/06/2016 đến 16h00 ngày 12/07/2016

          – Địa điểm: tại các đại lý đấu giá.

10.    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

          – Thời gian: Trước 15h00 ngày 18/07/2016

          – Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11.    Thời gian và địa điểm đấu giá:

          – Thời gian: 9h00 Thứ Tư ngày 20/07/2016.

          – Địa điểm: Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

12.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/07/2016 đến ngày 30/07/2016.

13.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/07/2016 đến 27/07/2016.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC

Tầng 5A, Tòa nhà Master Building, 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3825 8106                            Fax: (08) 3824 8655

                      (08) 38274185
Website: www.asias.com.vn

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106