VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo chào bán cạnh tranh Cổ phần của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

09:00 12/03/2020

THÔNG BÁO

BÁN CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

 DO TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM SỞ HỮU

Ngày 12/03/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức thực sở hữu: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

Địa chỉ: Số 72 Phạn Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất pin ….

Vốn điều lệ: 72.539.110.000 đồng

Loại hình đấu giá: Đấu giá
Số lượng CP đấu giá:144.533 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:29.700 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ  8h00 ngày 11/03/2020 đến 15h30 ngày 25/03/2020
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất  16 giờ 00 phút ngày 30/03/2020
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:   09h30 ngày 01/04/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20182019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần2,162,41
– Hệ số thanh toán nhanhLần-0,971,19
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%30,1827,77
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%43,2338,44
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%5,276,37
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH%17,8021,58
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%12,4315,59
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%6,607,99
– Lãi cơ bản trên cổ phiếuVNĐ/CP2.5362.911

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html
Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106