VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại công ty cổ phần Dược Lâm Đồng LADOPHAR

08:00 04/12/2017

THÔNG BÁO

CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA 
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) TẠI 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

 Căn cứ Quyết định số 425/QĐ-ĐTKDV ngày 16/11/2017 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc phê duyệt chào bán cạnh tranh cổ phần tại Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar

1.     Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Địa chỉ:Tầng 23 Toà nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

2.     Tên tổ chức có cổ phần chào bán cạnh tranh: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

      Địa chỉ: Số 18, Đường Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

3.     Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất đông dược; mua bán thuốc, dược liệu, thiết bị y tế, xuất nhập khẩu thuốc, dược liệu.

4.     Vốn điều lệ: 78.299.580.000 đồng (Bảy mươi tám tỷ hai trăm chín mươi chín triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

5.     Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài2.495.873 cổ phần (chiếm 31,88% số cổ phần đang lưu hành).

6.     Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần Công ty cổ phần Dược phẩm Lâm Đồng Ladophar do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước nắm giữ được Công ty cổ phần Chứng khoán ASC ban hành.

7.     Tổ chức tư vấn và thực hiện chào bán cạnh tranh:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC (ASC)

      Địa chỉ: Tầng 5A, Toà nhà Master Building, 41 – 43 Trần Cao Vân, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

8.     Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua chào bán cạnh tranh.

– Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông

–    Giá khởi điểm: 42.600 đồng/cổ phần                        –     Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

-Tổng số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh: 2.495.873cổ phần.

– Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân: tối thiểu 5.000 cổ phần, tối đa là: 2.495.873cổ phần.

9.     Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 04/12/2017 đến 16h00 ngày 12/12/2017 tạiASC.

10.  Thời gian nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh tại ASC:

            Gửi qua đường bưu điện: từ 08h00 ngày 04/12/2017 đến trước 16h00 ngày 12/12/2017.

      Nộp trực tiếp: Từ 08h00 ngày 04/12/2017  đến 9h30 ngày 13/12/2017 tại địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh

11.  Thời gian tổ chức chào bán cạnh tranh10h00 ngày 13/12/2017 tại ASC.

12.  Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần, thực hiện chuyển nhượng và hoàn trả tiền cọc:

Quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước nắm giữ được Công ty cổ phần Chứng khoán ASC ban hành.

Thông tin về Quy chế chào bán cạnh tranh và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Công ty CP Chứng khoán ASC (www.asias.com.vn); Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (www.scic.vn);

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106