VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo chào bán Cổ Phần SCIC tại Công ty Cổ Phần Du lịch Đaklak

08:00 26/10/2016

THÔNG BÁO
CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐAK LAK

Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-ĐTKDV ngày 17/10/2016 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc phê duyệt chào bán cạnh tranh cổ phần tại Công ty cổ phần Du lịch Đak Lak.

1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC Địa chỉ: Tầng 23 Toà nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tên tổ chức có cổ phần chào bán cạnh tranh: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐAK LAK Địa chỉ: Số 03 Phan Chu Trinh, Thành phố Buôn Mê Thuột, Đak Lak

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; du lịch lữ hành, hướng dẫn và vận chuyển khách du lịch; hàng hóa công nghệ thực phẩm: Bia, nước giải khát, hàng hóa mỹ nghệ… dịch vụ vui chơi giải trí, công viên nước…

4. Vốn điều lệ: 93.074.150.000 đồng (Chín mươi ba tỷ không trăm bảy bốn triệu một trăm năm mươi ngàn).

5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 2.686.252 cổ phần (chiếm 28,86% số cổ phần đang lưu hành).

6. Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch Đak Lak do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước nắm giữ được Công ty cổ phần Chứng khoán ASC ban hành.

7. Tổ chức tư vấn và thực hiện chào bán cạnh tranh: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC (ASC) Địa chỉ: Tầng 5A, Toà nhà Master Building, 41 – 43 Trần Cao Vân, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua chào bán cạnh tranh.
– Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần.
– Mệnh giá: 10.000 đồng
– Tổng số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh: 2.686.252 cổ phần.
– Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là: 2.686.252 cổ phần.
– Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 2.686.252 cổ phần.
– Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 2.686.252 cổ phần.

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h30 ngày 26/10/2016 đến 16h00 ngày 02/11/2016 tại ASC.

10. Thời gian nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh tại ASC: Gửi qua đường bưu điện: từ 26/10/2016 đến trước 16h00 ngày 03/11/2016. N ộp trực tiếp: Từ 26/10/2016 đến 9h30 ngày 04/11/2016 tại địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh

11. Thời gian tổ chức chào bán cạnh tranh: 10h00 ngày 04/11/2016 tại ASC.

12. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần, thực hiện chuyển nhượng và hoàn trả tiền cọc: Quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch Đak Lak do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước nắm giữ được Công ty cổ phần Chứng khoán ASC ban hành.

Thông tin về Quy chế chào bán cạnh tranh và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Công ty CP Chứng khoán ASC (http://www.asias.com.vn); Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (www.scic.vn); Công ty cổ phần Du lịch Đak Lak (www.daklaktourist.com.vn). 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106