VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo đấu giá cổ phần của Công Ty cổ phần công trình đô thị Bến Tre do ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre sở hữu

09:00 08/06/2020

Thông báo

Đấu giá cổ phần của công ty cổ phần công trình đô thị bến tre

Do ủy ban nhân dân tỉnh bến tre sở hữu

Ngày 14/05/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Ngành nghề kinh doanh: thu gom rác thải không độc hại, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, …

Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng

Loại hình đấu giá: Đấu giá
Số lượng CP đấu giá:864.000 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:14.630 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
    +Thời gian: Từ  8h00 ngày 14/05/2020 đến 15h30 ngày 29/05/2020
    +Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
    +Thời gian: Chậm nhất  15 giờ 00 phút ngày 04/06/2020
    +Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:   09h00 ngày  08/06/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20182019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần2,653,20
– Hệ số thanh toán nhanhLần2,453,08
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%33,7327,78
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%50,8938,47
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%12,5911,14
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH%22,2018,6
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%15,6912,89
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%13,3713,19
– Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)Đồng/cp2.2672.032

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch  đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106