VN-INDEX 1.237,27 +8,90/+0,72%  | 
HNX-INDEX 313,09 -2,35/-0,74%  | 
UPCOM-INDEX 95,15 -0,74/-0,77%  | 
VN30 1.285,52 +5,97/+0,47%

Thông báo Đấu giá cổ phần của Công Ty cổ phần môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh Do ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh sở hữu

09:00 13/05/2020

Thông báo Đấu giá  cổ phần của Công Ty cổ phần môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh Do ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh sở hữu

Ngày 13/05/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hạ Long Quảng Ninh như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh

Địa chỉ: Số 4, đường Cao Xanh, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Ngành nghề kinh doanh: Thoát nước và xử lý nước thải, ….

Vốn điều lệ: 25.657.051.780 đồng

Loại hình đấu giá: Đấu giá
Số lượng CP đấu giá:2.208.105 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:18.079 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
   +Thời gian: Từ  8h00 ngày 13/05/2020 đến 15h30 ngày 01/06/2020
   +Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
   +Thời gian: Chậm nhất  16 giờ 00 phút ngày 05/06/2020
   +Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:   09h00 ngày  09/06/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20182019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần9,9413,13
– Hệ số thanh toán nhanhLần9,9313,13
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%31,7928,50
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%46,6039,85
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%2,52,77
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH%1,771,84
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%1,211,29
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%3,685,93
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/VĐL%2,002,08

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch  đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106