VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường

08:00 01/02/2016

Thông tin đấu giá
Thời gian đấu giá     29/01/2016
Doanh nghiệp chủ sở hữu     Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường
Giá trúng cao nhất     14.500,00
Giá trúng thấp nhất     14.500,00
Giá trung bình     14.500,00
Tổng số cổ phần/lô trúng giá     196.500,00
Giá đặt cao nhất     14.500,00
Giá đặt thấp nhất     14.500,00
KL đặt cao nhất     150.000,00
KL đặt thấp nhất     500,00
Tổng số NĐT trúng giá     11,00
Tổng số tổ chức trúng giá     0,00
Tổng số giá trị trúng giá     2.849.250.000,00

Link tải file đấu giá: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucResultDetail?id=df694408-1e48-4569-a4fe-64ee8c125183&rid=433285319

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106