VN-INDEX 1.228,37 0,00/0,00%  | 
HNX-INDEX 315,65 +0,21/+0,07%  | 
UPCOM-INDEX 96,15 +0,26/+0,27%  | 
VN30 1.290,31 +10,76/+0,84%

Thông báo đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của công ty TNHH MTV Cao Su 1-5 Tây Ninh

08:00 14/01/2016

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU 1-5 TÂY NINH

Trên cơ sở thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng Khoán ASC làm đại lý đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cao su 1-5 Tây Ninh. ASC trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng thông tin đợt đấu giá như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty TNHH Một thành viên Cao su 1-5 Tây Ninh

2. Địa chỉ: Số 017, đường Võ Thị Sáu, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

3. Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cao su; Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu; Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và tổ chức tài chính khác; Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Sản xuất plastic va cao su tổng hợp dạng nguyên sinh; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Chăn nuôi gia cầm; Chăn nuôi khác.

4. Vốn điều lệ đăng ký: 241.900.000.000 đồng

5. Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần

6. Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần

7. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 7.854.500 cổ phần

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cao su 1-5 Tây Ninh do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ban hành.

9. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ ngày 15/01/2016 đến 16h00 ngày 04/02/2016
– Địa điểm: tại các đại lý đấu giá.

10. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: 15h00 ngày 17/02/2016.
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 15h00 Thứ sáu ngày 19 tháng 02 năm 2016.
– Địa điểm: Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/02/2016 đến ngày 29/02/2016.

13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 22/02/2016 đến ngày 26/02/2016.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC
Tầng 5a, Tòa nhà Master, 41 – 43, Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TPHCM
Điện thoại : (08) 3825 8106 Fax: (08) 3824 8655
Website: www.asias.com.vn

Link download file đấu giá: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=3b816f79-5862-4613-ab15-73227eecad7c&rid=874608019

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106