VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của công ty TNHH MTV cấp thoát nước Trà Vinh

08:00 05/04/2016

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

Trên cơ sở thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng Khoán ASC làm đại lý đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Trà Vinh. ASC trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng thông tin đợt đấu giá như sau:

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

2. Địa chỉ: Số 521B Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

3. Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước, chi tiết: Sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ ở các đô thị trong toàn tỉnh; Thoát nước và xử lý nước thải, chi tiết: Quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;……

4. Vốn điều lệ đăng ký: 145.978.602.265 đồng Trong đó:
– Cổ phần nhà nước nắm giữ: 9.342.631 cổ phần, chiếm 64,00% VĐL
– Cổ phần bán ưu đãi cho NLĐ theo thâm niên công tác: 343.300 cổ phần, chiếm 2,35% VĐL
– Cổ phần ưu đãi dành cho NLĐ theo cam kết làm việc lâu dài: 80.700 cổ phần, chiếm 0,55% VĐL
– Cổ phần chào bán cho Công đoàn trong Công ty: 4.000 cổ phần, chiếm 0,03% VĐL
– Cổ phần chào bán cho NĐT chiến lược: 2.200.000 cổ phần, chiếm 15,07% VĐL
– Cổ phần chào bán đấu giá công khai: 2.627.229 cổ phần, chiếm 18,00% VĐL

6. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.

7. Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần

8. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.627.229 cổ phần

9. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Trà Vinh do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HSX) ban hành.

10. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: từ ngày 06 tháng 04 năm 2016 đến 16 giờ ngày 26 tháng 04 năm 2016
– Địa điểm: tại các đại lý đấu giá.

11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: trước 15h00 ngày 04/05/2016.
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 9h00 Thứ Sáu ngày 06 tháng 05 năm 2016.
– Địa điểm: Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 07/05/2016 đến ngày 16/05/2016.

14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 09/05/2016 đến ngày 13/05/2016.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC
Tầng 5a, Tòa nhà Master, 41 – 43, Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TPHCM
Điện thoại : (08) 3825 8106 Fax: (08) 3824 8655
Website: www.asias.com.vn

Link download file đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=571f1ff4-e5a5-49e3-b7a0-78156f832d82&rid=615242878

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106