VN-INDEX 1.234,49 +6,12/+0,50%  | 
HNX-INDEX 313,97 -1,47/-0,47%  | 
UPCOM-INDEX 95,21 -0,68/-0,71%  | 
VN30 1.279,82 +0,27/+0,02%

Thông báo đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của công ty TNHH MTV Diệt may Gia Định

08:00 15/02/2016

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỆT MAY GIA ĐỊNH

Trên cơ sở thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng Khoán ASC làm đại lý đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Dệt May Gia Định. ASC trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng thông tin đợt đấu giá như sau:

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT MAY GIA ĐỊNH

2. Địa chỉ: Số 10 – 12 – 14- 16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục); Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép; Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Xây dựng công trình kỷ thuật dân dụng khác; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (riêng khí hóa lỏng LPG không hoạt động tại trụ sở); Đại lý kinh doanh xăng dầu; Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Hoạt động thiết kế chuyên dụng; Giáo dục đào tạo nghề.

4. Vốn điều lệ đăng ký: 627.389.560.000 đồng
Trong đó:
– Cổ phần Nhà Nước nắm giữ: 30.742.088 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ;
– Cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên
– Cổ phần bán giá ưu đãi bằng 60% giá bán đấu giá thành công thấp nhất: 792.900 cổ phần (tương đương 1,27% vốn điều lệ);
– Cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên
– Cổ phần đăng ký mua thêm theo số năm cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp: 284.900 cổ phần (tương đương 0,45% vồn điều lệ);
– Cổ phần bán cho Công đoàn
– Cổ phần bán cho Công đoàn Công ty TNHH MTV Dệt May Gia Định: 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ);
– Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 15.684.739 cổ phần (tương đương 25% vốn điều lệ);
– Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 15.234.329 cổ phần (tương đương 24,28% vốn điều lệ);

5. Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần

6. Giá khởi điểm : 10.200 đồng/ cổ phần

7. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 15.234.329 cổ phần

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Dệt May Gia Định do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ban hành.

9. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ ngày 16/02/2016 đến 16h00 ngày 10/03/2016
– Địa điểm: tại các đại lý đấu giá.

10. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Trước 15h00 ngày 16/03/2016.
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 9h00 Thứ Sáu ngày 18 tháng 03 năm 2016.
– Địa điểm: Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 19/03/2016 đến ngày 28/03/2016.

13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/03/2016 đến ngày 25/03/2016.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC
Tầng 5a, Tòa nhà Master, 41 – 43, Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TPHCM
Điện thoại : (08) 3825 8106 Fax: (08) 3824 8655
Website: www.asias.com.vn

Link download file đấu giá: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=6ead4a7c-66c8-417b-93cd-5dd3dd4a9368&rid=104180056 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106