VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo đấu giá Cổ phần Ngân hàng TMCP Xuất khẩu Việt Nam do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sở hữu

09:00 28/09/2018

THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TMCP XUẤT KHẨU VIỆT NAM DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU


Ngày 25/09/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của  Ngân hàng TMCP Xuất khẩu Việt Nam như sau: 
Thông tin đấu giá:
•    Tên tổ chức sở hữu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)
•    Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Xuất khẩu Việt Nam (Eximbank)
•    Địa chỉ: Tầng 8, văn phòng số L8-01-11+16 tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bên Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
•    Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, …
•    Vốn điều lệ:  12.355.229.040.000 đồng 
•    Số lượng CP đấu giá:    45.600.000 cổ phần
•    Loại cổ phần chào bán:    Cổ phần phổ thông
•    Mệnh giá:                                                                                    10.000 đồng/cổ phần
•    Giá khởi điểm:                                                                            14.497 đồng/cổ phần
•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h00 ngày 24/09/2018 đến 15h30 ngày 15/10/2018
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16h ngày 18/10/2018
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 15h30 ngày 22/10/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Vốn tự có   
– Vốn điều lệTriệu đồng12.355.22912.355.229
– Tỷ lệ an toàn vốn%17,12%15,98
2. Chỉ tiêu về chất lượng tài sản   
– Tỷ lệ nợ xấu%2,952,27
– Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có nội bảng%67,5467,83
– (số dư các khoản cho vay và ứng trước khách hàng + các khoản cho vay các tổ chức tín dụng khác)/Tổng tài sản%93,193,8
3. Kết quả hoạt động kinh doanh   
– Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%2,947,35
– Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập%6,555,63
– Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/Lợi nhuận trước thuế%76,7632,55
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106