VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo hủy chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại công ty CP Dược Lâm Đông – Ladophar

08:00 13/12/2017

THÔNG BÁO HUỶ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC)

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG – LADOPHAR

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC xin thông báo về kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu SCIC tại Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar tính đến thời điểm kết thúc thời gian đăng ký tham gia đấu giá vào lúc 16h00 ngày 12/12/2017 như sau:

1.       Số lượng Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 0 NĐT. Trong đó:

–      Nhà đầu tư cá nhân trong nước : 0 NĐT

–      Nhà đầu tư tổ chức trong nước : 0 NĐT

–      Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài : 0 NĐT

–      Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài : 0 NĐT

2.       Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 0 cổ phần. Trong đó:

–      Nhà đầu tư cá nhân trong nước : 0 cổ phần

–      Nhà đầu tư tổ chức trong nước : 0 cổ phần

–      Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài : 0 cổ phần

–      Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài : 0 cổ phần

Căn cứ theo Khoản 9.3 Điều 9 Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu SCIC tại Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar do Công ty cổ phần Chứng khoán ASC ban hành kèm theo Quyết định số 117/QĐ-ASC ngày 04 tháng 12 năm 2017 thì cuộc chào bán cạnh tranh này không đủ điều kiện để tổ chức chào bán.

          Ban tổ chức Chào bán cạnh tranh trân trọng thông báo.

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106