VN-INDEX 1.235,31 +6,94/+0,56%  | 
HNX-INDEX 313,88 -1,56/-0,49%  | 
UPCOM-INDEX 95,19 -0,70/-0,73%  | 
VN30 1.280,73 +1,18/+0,09%

Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc 10

08:00 22/03/2016

Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc 10

Lúc 16h00 ngày 17/3/2016, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc 10 do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ, chỉ có một nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 14 Quyết định số 71/QĐ-SGDHCM ngày 25/02/2016 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc 10 do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công. Nhà đầu tư được nhận lại tiền đặt cọc tại Đại lý đấu giá nơi đăng ký mua bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc 10 do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ.

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo. 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106