VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần D26 SCIC sở hữu

08:00 18/01/2017

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN D26 DO SCIC SỞ HỮU

Công ty cổ phần Chứng khoán ASC xin thông báo về kết quả cuộc chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu SCIC tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 ngày được tổ chức vào ngày 18/01/2017 như sau:

1.         Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:                 316.290 cổ phần

2.        Mệnh giá:                                                          10.000 đồng/cổ phần

3.        Giá khởi điểm:                                                  14.600 đồng/cổ phần

4.        Tổng số lượng Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 05 NĐT

Trong đó:

–     Nhà đầu tư cá nhân:                                      05 NĐT

–     Nhà đầu tư tổ chức:                                       0 NĐT

5.        Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:     316.290 cổ phần

6.        Tổng số phiếu tham dự hợp lệ:                      05       

7.        Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                 316.290 cổ phần

8.        Khối lượng đặt cao nhất:                               90.000 cổ phần

9.        Khối lượng đặt thấp nhất:                              50.000 cổ phần

10.   Giá đặt mua cao nhất:                                    14.600 đồng/cổ phần

11.   Giá đặt mua thấp nhất:                                  14.600 đồng/cổ phần

12.   Giá đấu thành công cao nhất:                       14.600 đồng/cổ phần

13.   Giá đấu thành công thấp nhất:                     14.600 đồng/cổ phần

14.   Giá đấu thành công bình quân:                     14.600 đồng/cổ phần

15.     Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                       05 NĐT

Trong đó:

–     Nhà đầu tư cá nhân:                                      05 NĐT

–     Nhà đầu tư tổ chức:                                       0 NĐT

16.     Tổng số lượng cổ phần bán được:                 316.290 cổ phần

17.     Tổng giá trị cổ phần bán được:                     4.617.834.000 đồng

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106