VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo kết quả đăng ký mua CP Công Ty CP Quản Lý và Xây Dựng Đường Bộ

08:00 05/10/2016

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ QUẢNG TRỊ DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Công ty cổ phần Chứng khoán ASC xin thông báo về kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị tính đến thời điểm kết thúc thời gian đăng ký tham gia đấu giá (16h00 ngày 04/10/2016) như sau:

1. Số lượng Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 02 NĐT.
Trong đó:
– Nhà đầu tư cá nhân trong nước: 02 NĐT
– Nhà đầu tư tổ chức trong nước: 0 NĐT
– Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài: 0 NĐT
– Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài: 0 NĐT

2. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 122.396 cổ phần.
Trong đó:
– Nhà đầu tư cá nhân trong nước: 122.396 cổ phần
– Nhà đầu tư tổ chức trong nước: 0 cổ phần
– Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài: 0 cổ phần
– Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài: 0 cổ phần. 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106