VN-INDEX 1.236,49 +8,12/+0,66%  | 
HNX-INDEX 316,75 +1,31/+0,42%  | 
UPCOM-INDEX 95,23 -0,66/-0,69%  | 
VN30 1.286,09 +6,54/+0,51%

Thông báo kết quả đăng ký quyền mua CP của Quỹ đầu tư phát triển Bình Định

08:00 29/08/2016

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÌNH ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

1. Tên Tổ chức chào bán Quyền mua cổ phần: QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÌNH ĐỊNH

2. Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH – Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Tp.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

3. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh và sản xuất dược phẩm.

4. Vốn điều lệ: 419.182.792.000 đồng

5. Số lượng quyền mua cổ phần được chào bán: 5.238.230 quyền mua

6. Số lượng Nhà đầu tư đăng ký mua Quyền mua: 49 NĐT Trong đó:
– Tổ chức: 01 NĐT
– Cá nhân: 48 NĐT

7. Tổng khối lượng quyền mua đăng ký mua: 12.415.000 quyền mua Trong đó:
– Tổ chức: 2.500.000 quyền mua
– Cá nhân: 9.915.000 quyền mua

8. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:
– Địa điểm 1: Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC Địa chỉ: Tầng 5A, Toà nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, P.6, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh – Thời gian: chậm nhất vào lúc 16h30 ngày 29/08/2016
– Địa điểm 2: Văn phòng Quỹ đầu tư phát triển Bình Định Địa chỉ: Tầng 3, Số 181 Lê Hồng Phong, Tp.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định – Thời gian: chậm nhất vào lúc 16h30 ngày 30/08/2016

9. Tổ chức đấu giá:
– Thời gian: 09h00 ngày 31 tháng 08 năm 2016
– Địa điểm: Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định
– Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106