VN-INDEX 1.337,08 +4,64/+0,35%  | 
HNX-INDEX 320,16 +1,03/+0,32%  | 
UPCOM-INDEX 87,44 -0,14/-0,16%  | 
VN30 1.475,24 +5,37/+0,37%

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức – Long An

08:00 15/09/2016

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức – Long An

Thời gian đấu giá 15/09/2016
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty Thương mại Vật liệu Xây dựng FICO
Giá trúng cao nhất: 31.000 Đồng/cổ phần
Giá trúng thấp nhất: 18.000 Đồng/cổ phần
Giá trung bình: 23.395 Đồng/cổ phần
Tổng số cổ phần trúng giá: 481.950 Cổ phần
Giá đặt cao nhất: 31.000 Đồng/cổ phần
Giá đặt thấp nhất: 13.000 Đồng/cổ phần
KL đặt cao nhất: 481.950 Cổ phần
KL đặt thấp nhất: 200.000 Cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá:02
+ Cá nhân: 02
+ Tổ chức: 00
Tổng số giá trị trúng giá: 11.275.100.000 Đồng

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106