VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn

08:00 14/07/2016

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn

Thời gian đấu giá 14/07/2016
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn

Giá trúng cao nhất 150.000,00
Giá trúng thấp nhất 40.000,00
Giá trung bình 74.314,00

Tổng số cổ phần/lô trúng giá 1.530.000,00
Giá đặt cao nhất 150.000,00
Giá đặt thấp nhất 30.000,00

KL đặt cao nhất 720.000,00
KL đặt thấp nhất 125.000,00
Tổng số NĐT trúng giá 6,00
Tổng số tổ chức trúng giá 0,00
Tổng số giá trị trúng giá 113.700.000.000,00

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106