VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Kiên Giang

08:00 08/06/2016

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Kiên Giang

Thời gian đấu giá 08/06/2016
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên – Tổng Công ty Lương thực Miền Nam

Giá trúng cao nhất 10.200,00
Giá trúng thấp nhất 10.000,00
Giá trung bình 10.001,00
Tổng số cổ phần/lô trúng giá 3.992.800,00
Giá đặt cao nhất 10.200,00
Giá đặt thấp nhất 10.000,00
KL đặt cao nhất 2.543.000,00
KL đặt thấp nhất 600,00
Tổng số NĐT trúng giá 60,00
Tổng số tổ chức trúng giá 1,00
Tổng số giá trị trúng giá 39.930.000.000,00 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106