VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp nước Gia Lai

08:00 28/07/2016

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp nước Gia Lai

Thời gian đấu giá 28/07/2016
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Cấp nước Gia Lai
Giá trúng cao nhất 20.000,00
Giá trúng thấp nhất 13.200,00
Giá trung bình 14.176,00
Tổng số cổ phần/lô trúng giá 3.300,00
Giá đặt cao nhất 20.000,00
Giá đặt thấp nhất 13.200,00
KL đặt cao nhất 2.000,00
KL đặt thấp nhất 200,00
Tổng số NĐT trúng giá 5,00
Tổng số tổ chức trúng giá 0,00
Tổng số giá trị trúng giá 46.780.000,00 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106