VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương

08:00 10/08/2016

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương

Thời gian đấu giá 10/08/2016
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương
Giá trúng cao nhất 17.600,00
Giá trúng thấp nhất 13.300,00
Giá trung bình 14.277,00
Tổng số cổ phần/lô trúng giá 17.634.200,00
Giá đặt cao nhất 17.600,00
Giá đặt thấp nhất 10.200,00
KL đặt cao nhất 7.500.000,00
KL đặt thấp nhất 2.000,00
Tổng số NĐT trúng giá 36,00
Tổng số tổ chức trúng giá 5,00
Tổng số giá trị trúng giá 251.762.360.000,00 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106