VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

08:00 15/07/2016

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian đấu giá 15/07/2016
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Giá trúng cao nhất 13.000,00
Giá trúng thấp nhất 12.000,00
Giá trung bình 12.000,00
Tổng số cổ phần/lô trúng giá 9.711.900,00
Giá đặt cao nhất 13.000,00
Giá đặt thấp nhất 12.000,00
KL đặt cao nhất 9.711.900,00
KL đặt thấp nhất 800,00

Tổng số NĐT trúng giá 5,00
Tổng số tổ chức trúng giá 1,00
Tổng số giá trị trúng giá 116.545.300.000,00 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106