VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà TP. Cần Thơ

08:00 22/07/2016

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà TP. Cần Thơ

Thời gian đấu giá 22/07/2016
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà TP. Cần Thơ
Giá trúng cao nhất 10.000,00
Giá trúng thấp nhất 10.000,00
Giá trung bình 10.000,00
Tổng số cổ phần/lô trúng giá 1.377.100,00
Giá đặt cao nhất 10.000,00
Giá đặt thấp nhất 10.000,00
KL đặt cao nhất 600.000,00
KL đặt thấp nhất 100,00
Tổng số NĐT trúng giá 14,00
Tổng số tổ chức trúng giá 0,00
Tổng số giá trị trúng giá 13.771.000.000,00 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106