VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

08:00 05/08/2016

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

Thời gian đấu giá 22/07/2016
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên
Giá trúng cao nhất 15.600,00
Giá trúng thấp nhất 14.100,00
Giá trung bình 14.797,00
Tổng số cổ phần/lô trúng giá 10.754.228,00
Giá đặt cao nhất 15.600,00
Giá đặt thấp nhất 9.758,00
KL đặt cao nhất 10.754.228,00
KL đặt thấp nhất 100,00
Tổng số NĐT trúng giá 3,00
Tổng số tổ chức trúng giá 0,00
Tổng số giá trị trúng giá 159.134.614.800,00 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106