VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – TNHH MTV

08:00 20/08/2016

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – TNHH MTV

Thời gian đấu giá 19/08/2016
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – TNHH MTV
Giá trúng cao nhất 16.800,00
Giá trúng thấp nhất 10.500,00
Giá trung bình 10.502,00
Tổng số cổ phần/lô trúng giá 25.006.300,00
Giá đặt cao nhất 16.800,00
Giá đặt thấp nhất 10.500,00
KL đặt cao nhất 5.300.000,00
KL đặt thấp nhất 100,00
Tổng số NĐT trúng giá 45,00
Tổng số tổ chức trúng giá 0,00
Tổng số giá trị trúng giá 262.607.350.000,00 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106