VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6

08:00 21/10/2015

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 – Công ty cổ phần

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 – Công ty cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 610 được tổ chức vào ngày 21/10/2015 như sau: 

1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 755.630 cổ phần 

2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

3. Giá khởi điểm: 19.200 đồng/cổ phần

4. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 02

Trong đó: Tổ chức: 0           Cá nhân: 02 

5. Tổng khối lượng đăng ký mua: 805.630 cổ phần 

6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02 

7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 805.630 cổ phần 

8. Khối lượng đặt cao nhất: 755.630 cổ phần 

9. Khối lượng đặt thấp nhất: 50.000 cổ phần 

10. Giá đặt mua cao nhất: 19.200 đồng/cổ phần 

11. Giá đặt mua thấp nhất: 19.200 đồng/cổ phần 

12. Giá đấu thành công cao nhất: 19.200 đồng/cổ phần 

13. Giá đấu thành công thấp nhất: 19.200 đồng/cổ phần

14. Giá đấu thành công bình quân: 19.200 đồng/cổ phần 

15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 02

Trong đó: Tổ chức: 0             Cá nhân: 02

16. Tổng số lượng cổ phần bán được: 755.630 cổ phần 

17. Tổng trị giá cổ phần bán được: 14.508.096.000 đồng

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC. 

Địa chỉ: Tầng 5A, Master Building , 41 – 43 Trần Cao Vân, P. 6, Quận 3, Tp. HCM 

Điện thoại: (08) 3825.8106            Fax: (08) 3824.8655 

Website: www.asias.com.vn

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106